BƯỚC TIẾN MỚI TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN

Số hóa trong cung cấp dịch vụ điện

“Khách hàng là trung tâm” là phương châm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Điện. Thời kỳ cách mạng 4.0 đang diễn ra rất mạnh mẽ, số hóa là nhu cầu tất yếu của thời đại mới, chính vì vậy triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử là bước tiến mới của ngành Điện nói chung

 

Bài viết liên quan
X